ΤΟ BLOG ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΥΛΙΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΝΩΣΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Πάρτε μια ιδέα από ένα πρόγραμμα του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού. Μπορείτε να βρείτε άπειρα τέτοια προγράμματα στις ιστοσελίδες των μουσείων. Πατήστε πάνω στο εικονίδιο

http://www.mbp.gr/edu/